Main menu

Condicións de uso

O presente aviso legal establece as condicións de uso do sitio web “www.acorredoira.org” en adiante web, que a Asociación A Corredoira, con domicilio en Celso Emilio Ferreiro 27, Casa da Xuventude – 32003 Ouresnse, con dirección de correo electrónico info@acorredoira.org e inscrita no Rexistro de Asociacións de Ourense xestiona

O acceso ó sitio web atribúe a condición de Usuario e implica a aceptación plena e sen reservas por parte do Usuario, de todas e cada unha das condicións engadidas neste Aviso legal.

Tódolos dereitos de propiedade intelectual do dominio web, así como dos contidos pertencen, ben á asociación, ben a terceiras persoas, polo que ningún Usuario está autorizado a facer uso deles, nin imprimilos nin almacenalos baixo ningún soporte físico en ningún caso que non sexa o da súa utilización persoal e privada. Quedando, pois prohibida a modificación, descompilación ou a utilización comercial de calquera parte da mesma.

Tan só se autoriza a utilización dos contidos do dominio web con fins informativos e de servizo, sempre que se cite ou se faga referencia á fonte, sendo o Usuario, o único responsable do mal uso dos mesmos.

Os datos, textos, informacións, gráficos ou vínculos publicados na web, son recompilados con efectos meramente informativos para todas aquelas persoas interesadas nos mesmos sen que, o seu acceso, xere relación comercial, contractual ou profesional entre os Usuarios e a empresa. En caso de discrepancia entre a información contida no el sitio web e a contida no papel, estaráse a esta última. A empresa resérvase o dereito de modificar os contidos do dominio web sen previo aviso.

As ligazóns e hipertexto que, no seu caso, posibiliten o acceso a través del sitio web a prestacións e servizos ofrecidos por terceiros, non pertencen nin se atopan baixo o control da empresa, polo que non se fai responsábel nin da información contida nos mesmos nin de calquer efectos que puideran derivarse de dita información.

Infórmase que mediante esta web non se recopilan nin almacenan datos persoais.
Non se garante a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade dos datos, programas, informacións ou opinións, cualquera que sexa a orixe, que circulen pola súa rede ou polas redes ás que o Usuario poida acceder a través da web. O Usuario acepta expresamente deixar exenta á asociación de cualquera responsabilidade relacionada coa web. O Usuario asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puideran derivarse do acceso a ditos contidos así como da súa reproducción ou difusión.

A asociación non será responsábel das infraccións de cualquera Usuario que afecten ós dereitos de outro Usuario da web, ou de terceiros, engadindo os dereitos de copyright, marcas, patentes, información confidencial e cualquer outro dereito de propiedade intelectual ou industrial.

A empresa fará uso das accións civís ou penais que por lei corresponda, ante cualquera utilización indebida do seu dominio web. Os litixios que puideran xurdir en relación a este dominio rexiranse únicamente polo dereito español, someténdose ós Xulgados e Tribunais competentes na provincia de Ourense.