Main menu

Sobre A Corredoira

A Asociación de Sendeirismo Ecolóxica e Cultural «A Corredoira» foi creada en Xuño do ano 1992 co fin de fomentar a práctica do vieirismo en Galicia, así como actividades na natureza dun xeito respectuoso co medio ambiente. A preservación deste será a máxima que guiará a Asociación nas súas actuacións.

«A Corredoira» é unha asociación cultural legalizada e sen ánimo de lucro. Os socios aportan unha cuota anual de 22€ , mais 12 en concepto de inscrición, que lles da dereito a recibir información trimestral sobre as actividades programadas, así como a participar nelas.

Xunta directiva

Presidente: Xoán Carlos Lorenzo Álvarez

Vicepresidenta: Marisa González Vidal

Secretaria: Pilar Gil Longo

Tesoureiro: Manolo Fernández Vieira

Vogais: Lucas Rodriguez, Josefa López Nogueira, María González Fernández, Manolo González