Hosting por dinahosting.

Main menu

AVISO Featured

En febreiro pasaremos os recibos do 2019. As persoas que cambiaron de conta ou que se queiran dar de baixa, por favor que no lo comuniquen agora en xaneiro, pra evitar o cargo que nos fai o banco por cada recibo devolto: 5´30 €!!

28 de abril

ruta de San Facundo e o río Loio (concello de Paradela). 21.5 kms. Dificultade media. Diríxena o Juan e o Manolo González. Saída ás 9.30, pra poder votar!!

7 de abril

canón do Sil no concello de Sober. Miradores de Boqueiriño e Cividade. 21 kms. Dificultade media-baixa. O guía será o Isaac.

Proceso electoral

Finalizado o prazo de presentación de candidaturas, a candidatura presentada para as eleccións á Xunta Directiva está formada polas seguintes persoas:

Presidente: Xoán Carlos Lorenzo Álvarez
Vicepresidenta: Marisa González Vidal
Secretaria: Inma Soto Iglesias
Tesoureiro: Manolo Fernández Vieira
Vogal: Manolo González Domínguez
Vogal: Josefa López Nogueira
Vogal: Celsa Seoane Suárez

Venres, 15 de marzo: ASEMBLEA ANUAL ás 20.30 na Casa da Xuventude.

Orde do día:

  1. Lectura da acta da asemblea anterior.
  2. Presentación das contas anuais
  3. Avisos, rogos e preguntas.
  4. Eleccións á Xunta Directiva.

Eleccións á Xunta Directiva:

O prazo pra presentar candidaturas é do 27 de xaneiro ó 27 de febreiro.
As candidaturas deberán ser listas pechadas formadas por: presidente, vicepresidente, secretario, tesoureiro e entre dous e catro vogais.
Os requisitos para poder formar parte dunha candidatura son: ser socio, maior de idade e ter ó día as cuotas.
As candidaturas presentaranse perante a actual directiva e serán publicadas na nosa páxina web unha vez rematado o prazo de presentación.

10 de marzo

Ruta das pozas de Melón (Tourón – Prexigueiro – Ribadavia). 17 kms. Dificultade media-baixa. As guías serán a Sesé e a Alicia.

24 de marzo

Ruta do Farricoque (concello de Nogueira de Ramuín). 21 kms. Dificultade media. Diríxea a Sabela Canitrot .

24 de febreiro

Cortecadelas – Embalse de San Pedro (Nogueira de Ramuín). 17 kms. Dificultade baixa. O guía será o Isaac.

10 de febreiro

Ruta da Cubela (concello de Ribas do Sil). 17 kms. Dificultade media-baixa. Dirixida polo Manolo González e o Juan.

27 de xaneiro

Ruta polo bidueiral de Montederramo. 18´5 kms. Dificultade media. Diríxena o Xabier e a Marián.

13 de xaneiro

Ruta do Contrabando (Nogueira de Ramuín). 17 kms. Dificultade media. Diríxea o Xoán. Recordade que saímos ás dez!